PAVA Centre der rustbeskytter

Om PAVA
klik her


Send mail
klik her

 

 Den moderne bils opbygning med tynde formede og bukkede
plader efterlader mange spalter som kræver effektiv
beskyttelse mod det fugtige danske klima.
Kun tynde rustbeskyttende produkter som f.eks. PAVA
evner at beskytte effektivt mod svækkelse af styrken i
karosseri og undervogn.

 

Textylbehandling eller undervognsbehandling ?

Ved bestilling af arbejde på et PAVA Center benytter kunder ofte forskellige betegnelser på det at beskytte bilen mod det fugtige danske klima med de skiftende temperaturer. Textylbehandling er ét af de brugte ord for en undervognebehandling, men sammensætningen PAVA Behandling er nu den mest anvendte.

Set i forhold til bilens historie er en undervognsbehandling eller rustbeskyttelse af nyere dato idet "automobilet", som det hed i gamle dage, var opbygget med nogle kraftige ( og tykke ) vanger hvorpå der var skruet et karosseri der først bestod af et træskelet med pånittede stålplader, sidenhen blot af førnævnte stålplader.

I bilens barndom blev der ikke taget megen hensyn til hverken kørselsøkonomi eller beskyttelse af personer i forbindelse med eventuelle uheld - formålet var udelukkende at sørge for transport på en hurtigere og mere behagelig måde end ved brug af hestevogn.

Udviklingen af bilkarosserier hen imod lettere konstruktioner krævede udskiftning af de kraftige ( og tunge ) vanger - en udvikling der op gennem 50'erne førte til det selvbærende karosseri.

Det selvbærende karosseri består forholdsvis tynde stålplader bukket i f.eks. "kasseform" - derved fås den nødvendige styrke der kræves for at gøre undervognen og karosseriet stabilt.

Fordelen ved denne konstruktion er en væsentlig reduceret vægt, samtidig med at det kan beregnes hvordan bilen skal "krølles sammen" i tilfælde af en kollision.

Ulempen er, specielt i vort lille land med det fugtige og aggressive klima, at karosseri og undervogn er langt mere udsat for rustdannelser - både på grund af de forholdsvis tynde plader - men i lige så høj grad fordi stålpladerne er bearbejdet. Denne bearbejdsning i form af bukning, trækning og svejsning af pladen gør den op til 400 gange mere modtagelig for korrosion ( rust ).

Snart stod det klart at denne type undervogn og karosseri ikke kunne holde i den tid som bilejeren forventede af sin nyerhvervelse og tanken om en form for undervognebehandling var ikke fjern.

De første "undervognsbehandlinger" var milevidt fra de typer rustbeskyttelser som vi kender i dag. Datidens "undervognsbehandling" blev udført med det som kaldtes "gummihud" - altså en "masse" der blot lukkede undervognens mange sammensvejste dele inde.